Права та обов'язки учнів


ОБОВ’ЯЗКИ УЧНІВ

 • Оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень
 • Дотримуватись вимог Статуту школи, правил внутрішнього розпорядку
 • Бережно ставитися до державного, громадського й особистого майна
 • Дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм
 • Брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонено чинним законодавством
 • Дотримуватися правил особистої гігієни
 • Піклуватися про своє здоров'я і безпеку свого життя й однокласників
 • Дотримуватися чистоти і порядку в приміщенні та на території закладу
 • Діяти на благо закладу освіти, піклуватися про честь і авторитет установи
 • Займатися самообслуговуванням, брати участь у суспільно-корисній праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, нормативів і вимог гігієни
 • Дотримуватися носіння шкільної форми
 • Дотримуватися правил співдружності (поважати погляди та переконання інших людей, поважати жінок, дівчат, працівників закладу освіти, піклуватися про батьків, допомагати їм у веденні домашнього господарства

 

 

ПРАВА УЧНІВ

 • Право на навчання для здобуття відповідного освітнього рівня
 • Право на вибір навчального закладу, форми навчання та позакласних занять
 • Право на користування навчальною, науковою, культурною, спортивною, побутовою базою закладу освіти
 • Право на доступ до інформації в усіх галузях науки
 • Право на участь в олімпіадах, конкурсах, виставках тощо
 • Право на користування послугами закладів охорони здоров'я, засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров'я
 • Право на захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують честь і гідність учнів
 • Право на безкоштовне регулярне підвезення до школи і зі школи учнів, які проживають у сільській місцевості на відстані понад 3 км, рейсовим транспортом або шкільним автобусом
 • Право на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять
 • Право на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, науково-спортивною базою закладу освіти
 • Право на доступ до інформації з усіх галузей знань
 • Право на безпечні й нешкідливі умови навчання, виховання та праці
 • Право на участь у різних видах науково-практичної діяльності: конференціях, виставках, конкурсах, олімпіадах
 • Право на участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації освітнього процесу, дозвілля учнів
 • Право на брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами
 • Право на захист відбудь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля,що порушують права або принижують їхню честь і гідність

 

УЧНЯМ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

 • Допускати прояви грубості, вульгарності
 • Курити в приміщеннях і на території закладу освіти
 • Використовувати петарди
 • Уживати алкогольні напої, наркотичні та токсичні речовини
 • Псувати державне, громадське та особисте майно